ปี 2024 เที่ยวให้รู้ ดูวัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง เมืองระแหง

ไปให้รู้ดูความแปลกตาที่สวยงาม เจดีย์ติดกับวิหารที่วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง เที่ยวไทยในเมืองระแหง ที่ใครๆก็ต้องแวะมากราบสักการะกันสักครั้ง ในบทความน่ารู้วันนี้ จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวที่เที่ยวในเมืองไทย เรื่องน่ารู้เกี่ยววัดเก่าแก่ในเมืองระแหง หรือว่าเมืองตาก ที่ใครแวะผ่านมายังเมืองแห่งนี้ นอกจากจะได้สักการะไหว้ศาลเจ้าพ่อตากสินแล้ว ก็ไม่พลาดมาชมความงามของอุโบสถ์และองค์พระเจดีย์ที่วัดแห่งนี้กัน

เรื่องเกี่ยวกับวัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง

วิหารแปลกตาแต่สวยดี

วัดโบสถ์มณี ศรีบุญเรืองตั้งอยู่ในตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2400 โดยผู้สร้าง คือ พระยาวิชิตรักษา (แก้ว) เจ้าเมืองตากต่อมามีการสร้างอุโบสถเมื่อ พ.ศ. 2410 ซึ่งแต่เดิมวัดจะอยู่ติดกันคือวัดโบสถ์มณีราษฎร์กับวัดศรีบุญเรือง ซึ่งจุดเด่นของวัดจะเป็นวิหารที่เชื่อมติดกับเจดีย์ทรงมอญ ที่บรรจุพระธาตุไว้ส่วนบนของยอดฉัตร ด้ายในประดิษฐานพระประธานนามว่าหลวงพ่อพุทธมนต์

เจดีย์ติดกับวิหารแปลกตาแต่สวยดี

เป็นโอกาสที่ดี วันนี้พาเพื่อนๆ เข้าวัดไหว้พระขอพรวัดดังจังหวัดตาก โดยภายในวัดนี้จะความแปลกอยู่ที่การสร้างวิหารที่ติดกับเจดีย์ทรงมอญ ที่บรรจุพระธาตุไว้ส่วนบนของยอดฉัตร ซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนอยู่ติดกันเช่นนี้มาก่อน ซึงในวิหารที่ติดกันนั้นจะเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธมนต์ เป็นพระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย มีลักษณะที่สวยงามมากสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 19 ตอนต้น ด้านข้างยังมีมีวิหารเก่าแก่ และยังมีหลวงพ่อทันใจให้กราบไหว้อีกด้วย

สิ่งที่น่าชมภายในวัด

ประวัติการสร้างวัด

วัดโบสถ์มณีศรีแห่งนี้ ตั้งอยู่เลขที่ 231 บ้านรมณีย์ ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีพระยาวิชิตรักษา (แก้ว เจ้าเมืองตาก) เป็นผู้สร้างตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2400 เกิดจากรวมวัดโบสถ์ มณีราษฎร์และวัดศรีบุญเรืองเข้าด้วยกันในปี พ.ศ. 2497 มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ ในปีพ.ศ. 2533 ภายในวัดมีเจดีย์ทรงมอญบรรจุพระธาตุ โดยมีการบูรณะฉัตรและบรรจุพระธาตุไว้ที่ส่วนบนของยอดฉัตร

ภายในวัดมีหลายอย่างที่น่าสนใจ

สิ่งที่น่าชมภายในวัดมีหลายอย่าง เช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ภายในวิหาร โดยมีการเขียนขึ้นบนไม้กระดานข้างละแปดภาพ บนผนังปูนข้างพระประธานสองภาพ และด้านหลังจะเป็นภาพพระประธานหนึ่งภาพ ภาพทั้งหมดจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ และภาพทั้งหมดนี้กรมศิลปากรได้มีการขึ้นทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อย จุดเด่นเห็นจะเป็นเจดีย์ทรงมอญที่มีความแปลกประหลาดโดยมีวิหารแบบไทยอยู่เคียงกันภายในวิหารหลังนี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธมนต์

วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง

ที่มาของพระเจดีย์ทรงมอญ

สำหรับพระเจดีย์ทรงมอญที่ตั้งอยู่ในวัดนี้ แต่เดิมทีเป็นพระเจดีย์สีขาว หลังจากมีการบูรณะในปี 2533 จึงได้มีการทาสีใหม่เป็นสีทองสวยงาม เหตุที่สร้างเคียงกันกับวิหาร ซึ่งเป็นวิหารแบบไทย คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์เพื่อยืนยันถึงความสัมพันธ์ในสมัยก่อนของคนไทยและชาวมอญที่มีการติดต่อไปมาหาสู่กัน ซึ่งพระเจดีย์ทรงมอญเป็นอิทธิพลแห่งศิลปกรรม วัฒนธรรมที่สืบสานต่อมา ตามประวัติที่ได้บันทึกไว้

ในปัจจุบันวัดโบสถ์มณีฯเป็นวัดที่มีความโดดเด่น และมีลักษณะที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองตาก ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวแวะมากราบไหว้และชมองค์พระเจดีย์และพระอุโบสถ์ในวัดแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย โดยวัดจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อตากสินมหาราช เว็บหวยสด ใครมีโอกาสต้องมาชมกันให้ได้สักครั้งแล้ว

Scroll to Top