Author name: adminwp

Famous temple near Bangkok-01

กลางปี 67 เที่ยววัดดังใกล้กรุงเทพ ทำบุญไปเช้าเย็นกลับ

วันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยงไหว้พระทำบุญแบบไปเช้าเย็นกลับกับ …

กลางปี 67 เที่ยววัดดังใกล้กรุงเทพ ทำบุญไปเช้าเย็นกลับ Read More »

Wat Bost Maneesri Bunrueang-01

ปี 2024 เที่ยวให้รู้ ดูวัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง เมืองระแหง

ไปให้รู้ดูความแปลกตาที่สวยงาม เจดีย์ติดกับวิหารที่วัดโบ …

ปี 2024 เที่ยวให้รู้ ดูวัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง เมืองระแหง Read More »

Scroll to Top